Aktivitetar framover for Hjelpekorpset

Dato Aktivitet Gruppe
Vis alle aktivitetar

Aktivitetsdag for barn og ungdom

I dag hadde vi aktivitetsdag for barn og ungdom som ein del av SommarMoro 2024. Deltakarane fekk øve seg på hjarte- og lungeredning, og redning med vakuummadrass. Dei blei ekspertar i å bruke skredsøkar ved å leike gøymsel og å finne snop.

Les meir »

Fruktbare dagar

Kjekk dag på fruktbare dagar der hjelpekorpset og omsorg hadde fellesstand i lag med Sogn brann og redning, Redningsselskapet og ambulansen. Vi hadde med oss både 6-hjuling, 4-hjuling og snøscooter, til stor stas for borna som fekk prøvesitje dei.

Les meir »

Nytt tilskot i transportparken vår

I dag har vi fått overlevert ein ny Can-Am 1000 6x6. Dette er eit særs godt tilskot for beredskapen og i transportparken vår.

Les meir »

Aktivitetsdag for barn og ungdom

Laurdag 22. juli hadde vi aktivitetsdag for barn og ungdom som ein del av SommarMoro 2023! Deltakarane fekk øve seg på å søke med skredsøkar og å knute knutar, dei blei ekspertar i å kaste redningsline, og dei fekk vist fram kunnskapen sin om førstehjelp.

Les meir »

Sommarfest på barneskulen

Leikanger barneskule arrangerte sommarfest der inntekta gjekk til Leikanger Røde Kors.

Les meir »

Vinterøving

Ei lærerik og kjekk øving i helga der vi trente på vinterredning. Tusen takk til Systrond 1 speidargruppe som stilte med markørar slik at øvinga vart enda meir ekte.

Les meir »

Fruktbare dagar

I anledning Fruktbare dagar har Leikanger Røde Kors hatt stand utanfor Saften. I år som i fjor stilte vi ut noko av utstyret vårt med blant anna snøscooter og ATV – til stor stas for ungane som prøvesat på dei.

Les meir »

Aktivitetsdag med ungdomsskulen

4. mars bidrog vi under skidag for elevane ved Leikanger ungdomsskule. Vårt bidrag er del av partnarskapsavtalen som vi har med skulen, der vi i løpet av skuleåret er med på ulike aktivitetar.

Les meir »

Støtte til kjøp av redningsutstyr

Takka vere økonomisk støtte frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane på kr. 60.000 har vi no fått kjøpt inn redningsutstyr for mannskap til bruk ved redningsaksjonar.

Les meir »

Nytt tilskot til beredskapen

Endeleg kom skåphengaren som vi har ønska oss så lenge!

Les meir »

13-åringane lærde å berga liv. – Me vil vera budde på å yta hjelp

Anniken Sofie og Celine, båe 13, veit at dei har noko å fara med om det brått står om livet. Dei har lært hjarte- og lungeredning i sommar og kan, om det må handlast snøgt, medverka til å berga liv.

Les meir »

Leikanger Røde Kors er aktiv i gjennomføringa av vaksinearbeidet!

Sogndal kommune har engasjert Leikanger Røde Kors til å delta i vaksinearbeidet.

Les meir »

Leikanger Røde Kors med hjartestartar på Hanehaug

Takka vere økonomisk støtte frå Sture Husabø sitt Legat og på initiativ frå Leikanger Røde Kors, er det no tilgjengeleg hjartestartar for ålmenta på Hanehaug.

Les meir »

Per Henjum utnemnt til æresmedlem

Per Henjum vart på årsmøtet i kveld utnemnt til æresmedlem. Gjennom 53 år har han stilt opp og vore ein stor ressurs for Røde Kors Leikanger.

Les meir »

Gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordane

Vi har fått tildelt 50.000 kroner frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dette er midlar som kjem godt med!

Les meir »

Stort løft for Hjelpekorpset i Leikanger

Støtte frå Gjensidigestiftelsen og Røde Kors nasjonalt på totalt kr. 400 000, sikra Røde Kors Leikanger Hjelpekorps ei kvalitetsoppgradering med to nye snøscooterar. Med dette er Hjelpekorpset godt utrusta til krevjande oppgåver i fjellet.

Les meir »

Årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars er utsett

Grunna coronaviruset, no definert av WHO som pandemi, er årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars utsett.

Les meir »

Aktivitetsdag med ungdomsskulen

Hjelpekorpset arrangerte i dag aktivitetsdag saman med Leikanger ungdomsskule.

Les meir »

Øving vinterredning

I kveld hadde vi øving. Her trena vi på ulike scenario med skada person på ski. Vi hadde fokus på ulike skadar som kan oppstå, samt hypotermi. Dette er svært viktig å øve på!

Les meir »

Kurs i Kvalifisert samband med Nødnett

Vi arrangerte denne veka kurs i Kvalifisert samband med Nødnett på Leikanger.

Les meir »

Nye kvalifiserte førstehjelparar

I helga har hjelpekorpset i Leikanger utdanna fem nye kvalifiserte førstehjelparar.

Les meir »

Områdemøte på Leikanger

Områdemøte med 20 deltakere frå Leikanger, Luster, Hafslo, Sogndal, Vik og Aurland Hjelpekorps.

Les meir »

Sanitetsvakt under Leikangerfesten

Mannskap frå Hjelpekorpset hadde sanitetsvakt under Leikangerfesten i helga.

Les meir »

Kurs for nye medlemmar i Hjelpekorpset

Vi arrangerte i dag kurs for nye medlemmar i Hjelpekorpset. Innhaldet denne dagen var kurset Dette er Røde Kors Hjelpekorps og DHLR-grunnkurs.

Les meir »

Kvalifisert søk og redning

I dag var vi i Luster i anledning Kvalifisert søk og redning. Vi har delteke med kursdeltakarar, veiledar og mannskap i KO.

Les meir »

Leikangerprisen til Hjelpekorpset

Hjelpekorpset vart i helga tildelt Leikangerprisen for iherdig innsats til beste for Leikangersamfunnet i mange år.

Les meir »

Stand på Fruktbare dagar

Vi stilte ut både snøscooter og ATV med meir. I tillegg fekk dei som kom innom standen prøve seg på hjarte- og lungeredning med tilbakemelding.

Les meir »

Forebyggande seilas på Leikanger i dag

Forebyggande seilas arrangert av Redningsselskapet på Leikanger i dag, der elevar frå 5. – 7. klasse, ca. 100 skuleelevar, var invitert for å lære om tryggleik. Røde Kors stilte opp i lag med politi, brannvesen og ambulanse.

Les meir »

DHLR-instruktørar

I helga har vi vore på kurs i Aurland, og no har Hjelpekorpset i Leikanger to nye godkjente DHLR-instruktørar.

Les meir »

Redningsaksjon

Hjelpekorpset vart i dag utkalla av AMK til redningsaksjon, då ein person hadde skada seg oppe i skibakken på Kleppa. Vi stilte med mannskap på seks, og bar den skada personen ned til bilvegen der ambulansen tok over.

Les meir »

Hjelpekorpset stiller med mannskap i stort søk

Røde Kors Hjelpekorps, Redningsselskapet, Brannvesenet og Politiet skal ha eit stort søk der mannskap frå Leikanger stiller.

Les meir »

Økonomisk bidrag til leiteaksjonen

Leikanger Røde Kors ynskjer å bidra økonomisk til leiteaksjonen etter Bjørn Ove Steig, og har difor gitt eit bidrag på kr. 5.000,- som skal gå til drivstoff og mat til dei frivillige som deltek i søket.

Les meir »

Pengegåve

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av hjartestartar, førstehjelpsekkar og vakuumspjelkesett.

Les meir »

Redningsaksjon

Hjelpekorpset utkalla på redningsaksjon til skada person ved Reiseta framom Flya.

Les meir »

Partnarskapsavtale med Leikanger ungdomsskule

Hjelpekorpset signerte i dag partnarskapsavtale med Leikanger ungdomsskule. Røde Kors vert involvert i opplæring av førstehjelp, søk og redning, beredskap ved aktivitetar og utlån av utstyr. Vi vil også ta med elevane på ulike aktivitetar slik at dei kan få eit innblikk i vårt arbeid.

Les meir »

Leikanger Røde Kors rustar opp nye lokale

Heile Leikanger Røde Kors er i sving med å klargjere dei nye lokala på Hanehaug.

Les meir »

Hanehaug treng ei fullstendig ansiktløfting

Leikanger Røde Kors får nye lokale i kommunen sitt lagerbygg på Hanehaug. No har dei oppmoda kommunen om å ruste opp fasaden på det gamle bygget.

Les meir »

Kjeringi Open

Kjeringi Open gjennomført i år også! Lite snø ga oss ein del utfordringar denne gongen, spesielt med tanke på all naudsynt transport både i forkant av arrangementet og i dag.

Les meir »

Redningsaksjon

Vi vart i går kveld utkalla av AMK til redningsaksjon, då ei kvinne var skårfast i Seljeskredfjellet her i Leikanger med skada fot. Hjelpekorpset hadde beredskap på Fjærlandsete og rykte ut med tre mannskap og to snøscooterar.

Les meir »

Påskeberedskap

I dag har vi vore i beredskap oppi fjellet. Sein påske og lite snø er nok årsaka til lite folk på ski i år. Det har difor vore ein roleg dag der vi har kost oss med grilling av pølser i sola.

Les meir »

Leigekøyring

Leigekøyring for Leikanger kommune i dag. Det skal byggjast terrasse på dagsturhytta og då er det godt å få transportert materialen opp før snøen reiser!

Les meir »

NM i Fjelltelemark

Hjelpekorpset samla etter NM i Fjelltelemark i Leikangerfjella i dag. Stor innsats frå alle for at dette vart eit vellukka arrangement. Rett og slett ein superflott dag!

Les meir »

Øving søk og redning

I dag øvde vi på søk og redning i bratt terrreng, i tillegg til samband.

Les meir »

Distriktsårsmøte

Leikanger Røde Kors er denne helga godt representert på distriktsårsmøte på Skei.

Les meir »

Skidag med ungdomsskulen

Hjelpekorpset var i dag til stades då Leikanger ungdomsskule hadde skidag. Dette for å sikre beredskap dersom skade og transport til samlingsstad for dei som av ulike grunnar ikkje kunne ta seg fram til fots eller med ski.

Les meir »

Kjentmannskøyring i Breheimen

Mannskap frå Leikanger var i dag med på kjentmannskøyring frå Turtagrø til Nørdstedalseter med hjelpekorpsa i Luster, Hafslo og Sogndal, i tillegg til Politiet.

Les meir »

Skredøving

Skredøving i Hodlekve i dag. Deltakarar frå Sogndal, Leikanger, Hafslo, Luster Hjelpekorps, Luster Sogn skredgruppe, Norske redningshundar, Politi, Luftambulanse og CHC redningshelikopter.

Les meir »

Futsalturnering

Hjelpekorpset stilte som sanitetsvakt på Futsalturnering i Saften på søndag

Les meir »

Fruktbare dagar

Ungane storkosa seg når dei fekk prøvesitje på ATV og snøscooter

Les meir »

Forebyggende seilas

Leikanger Røde Kors Hjelpekorps hadde i dag stand i lag med Redningsselskapet, Sogn Brann og Redning, politi og ambulanse

Les meir »

Pengegåve

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av uniformer for nye hjelpekorpsarar!

Les meir »

Sanitetsvakt på Syril stadion

Vi hadde i dag sanitetsvakt på Syril stadion

Les meir »

Gåve sikrar ATV til hjelpekorps

No kan Leikanger hjelpekorps koma seg raskare og enklare fram når nokon treng hjelp.

Les meir »

Kurs Kvalifisert søk og redning

Mannskap frå Røde Kors Leikanger Hjelpekorps var denne helga på kurs i Kvalifisert søk og redning på Nesholmen.

Les meir »

Kjeringi Open

Hjelpekorpset er som vanleg på plass under Kjeringi Open og syter for at alle kjem seg ned frå Kjeringafjellet 1314 moh.

Les meir »

Aksjon ved Kalbakk

Hjelpekorpset fekk i dag melding om ein skada person ved Kalbakk. Vi rykka ut med to snøscooterar og fekk frakta den skada ned til Kleppa der turen gjekk vidare til lege.

Les meir »

Vinterøving

Leikanger var i helga med på vinterøving i lag med Sogndal

Les meir »