Forebyggende seilas

Forebyggende seilas

Leikanger Røde Kors Hjelpekorps hadde i dag stand i lag med Redningsselskapet, Sogn Brann og Redning, politi og ambulanse


10.09.2018 John Petter SvedalBakgrunnen for dette var Redningsselskapet sitt arrangement "Forebyggende seilas" som er retta mot elevar i 5-7 klasse. Hjelpekorpset hadde som oppgåve å lære elevane livsviktig førstehjelp. Dette var ein kjempedag for store og små!