Aktivitetar framover

Dato Aktivitet Gruppe
Vis alle aktivitetar

Årsmøte i Leikanger Røde Kors

Det blir årsmøte 28. februar kl. 19:00 på Røde Kors huset.

Les meir »

Jule- og nyttårshelsing til Leikanger Røde Kors sine medlemer

Kjære medlem i Leikanger Røde Kors! Takk for innsatsen i 2022!

Les meir »

AVLYST/UTSETT - Sommarmoro 2022

Grunna låg påmelding er aktivitetsdagen dessverre avlyst/utsett.

Les meir »

Dør til dør aksjon på Leikanger

I veke 30, 25. - 29. juli, vil representantar for Røde Kors ha ein Dør til Dør aksjon på Leikanger.

Les meir »

Omsorg er så mangt - også is på hjul!

Leikanger Røde Kors Omsorg sin sykkelgjeng har lenge vore i full aktivitet. Både med syklar og med el-rullestolar.

Les meir »

Aktivitetsdag med ungdomsskulen

4. mars bidrog vi under skidag for elevane ved Leikanger ungdomsskule. Vårt bidrag er del av partnarskapsavtalen som vi har med skulen, der vi i løpet av skuleåret er med på ulike aktivitetar.

Les meir »

Støtte til kjøp av redningsutstyr

Takka vere økonomisk støtte frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane på kr. 60.000 har vi no fått kjøpt inn redningsutstyr for mannskap til bruk ved redningsaksjonar.

Les meir »

Nytt tilskot til beredskapen

Endeleg kom skåphengaren som vi har ønska oss så lenge!

Les meir »

13-åringane lærde å berga liv. – Me vil vera budde på å yta hjelp

Anniken Sofie og Celine, båe 13, veit at dei har noko å fara med om det brått står om livet. Dei har lært hjarte- og lungeredning i sommar og kan, om det må handlast snøgt, medverka til å berga liv.

Les meir »

Leikanger Røde Kors er aktiv i gjennomføringa av vaksinearbeidet!

Sogndal kommune har engasjert Leikanger Røde Kors til å delta i vaksinearbeidet.

Les meir »

Leikanger Røde Kors med hjartestartar på Hanehaug

Takka vere økonomisk støtte frå Sture Husabø sitt Legat og på initiativ frå Leikanger Røde Kors, er det no tilgjengeleg hjartestartar for ålmenta på Hanehaug.

Les meir »

Treng du hjelp til julehandelen? Då er RK-gjengen klare til å trø til

Leikanger Røde Kors byr på eit nytt tilbod i førjulstida.

Les meir »

Bli med på ope innspelmøte på Systrond 26. oktober

Sogndal kommune skal revidere samfunnsdelen i kommuneplanen – vi håpar du vil delta på Innspelmøte!

Les meir »

Per Henjum utnemnt til æresmedlem

Per Henjum vart på årsmøtet i kveld utnemnt til æresmedlem. Gjennom 53 år har han stilt opp og vore ein stor ressurs for Røde Kors Leikanger.

Les meir »

Gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordane

Vi har fått tildelt 50.000 kroner frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dette er midlar som kjem godt med!

Les meir »

Stort løft for Hjelpekorpset i Leikanger

Støtte frå Gjensidigestiftelsen og Røde Kors nasjonalt på totalt kr. 400 000, sikra Røde Kors Leikanger Hjelpekorps ei kvalitetsoppgradering med to nye snøscooterar. Med dette er Hjelpekorpset godt utrusta til krevjande oppgåver i fjellet.

Les meir »

Blomstertakk dei tilsette på sjukeheimen og i heimesjukepleien

Røde Kors takkar dei tilsette på avdelingane på Leikanger sjukeheim og i heimesjukepleien med ei blomsterhelsing til påske.

Les meir »

Besøkstenesta har blitt telefonvenen: – Ingen skal bli sitjande einsame

– No koplar me opp telefonisk kontakt til alle som sit heime aleine, ingen skal bli sitjande einsame, seier Knut Henning Grepstad.

Les meir »
Vis alle artiklar frå Hjelpekorps

Vis alle artiklar frå Omsorg