Aktivitetar framover

Dato Aktivitet Gruppe
Vis alle aktivitetar

Nytt tilskot til beredskapen

Endeleg kom skåphengaren som vi har ønska oss så lenge!

Les meir »

13-åringane lærde å berga liv. – Me vil vera budde på å yta hjelp

Anniken Sofie og Celine, båe 13, veit at dei har noko å fara med om det brått står om livet. Dei har lært hjarte- og lungeredning i sommar og kan, om det må handlast snøgt, medverka til å berga liv.

Les meir »

Leikanger Røde Kors er aktiv i gjennomføringa av vaksinearbeidet!

Sogndal kommune har engasjert Leikanger Røde Kors til å delta i vaksinearbeidet.

Les meir »

Leikanger Røde Kors med hjartestartar på Hanehaug

Takka vere økonomisk støtte frå Sture Husabø sitt Legat og på initiativ frå Leikanger Røde Kors, er det no tilgjengeleg hjartestartar for ålmenta på Hanehaug.

Les meir »

Årsmøte i Leikanger Røde Kors

Det vert årsmøte i Leikanger Røde Kors tysdag 9. mars kl. 18:00 i Røde Kors Huset på Hanahaug.

Les meir »

Treng du hjelp til julehandelen? Då er RK-gjengen klare til å trø til

Leikanger Røde Kors byr på eit nytt tilbod i førjulstida.

Les meir »

Bli med på ope innspelmøte på Systrond 26. oktober

Sogndal kommune skal revidere samfunnsdelen i kommuneplanen – vi håpar du vil delta på Innspelmøte!

Les meir »

Per Henjum utnemnt til æresmedlem

Per Henjum vart på årsmøtet i kveld utnemnt til æresmedlem. Gjennom 53 år har han stilt opp og vore ein stor ressurs for Røde Kors Leikanger.

Les meir »

Gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordane

Vi har fått tildelt 50.000 kroner frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Dette er midlar som kjem godt med!

Les meir »

Stort løft for Hjelpekorpset i Leikanger

Støtte frå Gjensidigestiftelsen og Røde Kors nasjonalt på totalt kr. 400 000, sikra Røde Kors Leikanger Hjelpekorps ei kvalitetsoppgradering med to nye snøscooterar. Med dette er Hjelpekorpset godt utrusta til krevjande oppgåver i fjellet.

Les meir »

Blomstertakk dei tilsette på sjukeheimen og i heimesjukepleien

Røde Kors takkar dei tilsette på avdelingane på Leikanger sjukeheim og i heimesjukepleien med ei blomsterhelsing til påske.

Les meir »

Besøkstenesta har blitt telefonvenen: – Ingen skal bli sitjande einsame

– No koplar me opp telefonisk kontakt til alle som sit heime aleine, ingen skal bli sitjande einsame, seier Knut Henning Grepstad.

Les meir »

Røde Kors er med på koronavirus-dugnaden

Sogndal kommune har mobilisert sine ressursar i arbeidet med å stoppe koronaviruset, og kommunen sitt beredskapsråd er i arbeid. Dei tre Røde Kors laga i kommunen er representert i beredskapsrådet.

Les meir »

Årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars er utsett

Grunna coronaviruset, no definert av WHO som pandemi, er årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars utsett.

Les meir »

Aktivitetsdag med ungdomsskulen

Hjelpekorpset arrangerte i dag aktivitetsdag saman med Leikanger ungdomsskule.

Les meir »

Øving vinterredning

I kveld hadde vi øving. Her trena vi på ulike scenario med skada person på ski. Vi hadde fokus på ulike skadar som kan oppstå, samt hypotermi. Dette er svært viktig å øve på!

Les meir »

Julelunch på Leikanger sjukeheim

Flott julelunch på Leikanger sjukeheim for omsorg og andre frivillige som stiller opp på sjukeheimen for å gjera ein innsats for bebuarane gjennom året.

Les meir »

Kurs i Kvalifisert samband med Nødnett

Vi arrangerte denne veka kurs i Kvalifisert samband med Nødnett på Leikanger.

Les meir »
Vis alle artiklar frå Hjelpekorps

Vis alle artiklar frå Omsorg