Aktivitetar framover

Dato Aktivitet Gruppe
Vis alle aktivitetar

Årsmøte i Leikanger Røde Kors

Det blir årsmøte 4. april kl. 19:00 på Røde Kors huset.

Les meir »

Nytt tilskot i transportparken vår

I dag har vi fått overlevert ein ny Can-Am 1000 6x6. Dette er eit særs godt tilskot for beredskapen og i transportparken vår.

Les meir »

Aktivitetsdag for barn og ungdom

Laurdag 22. juli hadde vi aktivitetsdag for barn og ungdom som ein del av SommarMoro 2023! Deltakarane fekk øve seg på å søke med skredsøkar og å knute knutar, dei blei ekspertar i å kaste redningsline, og dei fekk vist fram kunnskapen sin om førstehjelp.

Les meir »

Sommarfest på barneskulen

Leikanger barneskule arrangerte sommarfest der inntekta gjekk til Leikanger Røde Kors.

Les meir »

Ei stor takk til alle

Takk til alle som har bidrege med alle aktivitetar denne månaden

Les meir »

Overraskande og kjærkommen gåve

På Sparebanken Sogn og Fjordane sitt frokostmøte på Kaupanger fredag fekk Leikanger Røde Kors overraskande tildelt ein sjekk på kr. 100 000.

Les meir »

Dugnad på Røde Kors huset

Det blir dugnad på Røde Kors huset onsdag 3. mai kl. 17:00 med servering av Pizza.

Les meir »

Vinterøving

Ei lærerik og kjekk øving i helga der vi trente på vinterredning. Tusen takk til Systrond 1 speidargruppe som stilte med markørar slik at øvinga vart enda meir ekte.

Les meir »

Jule- og nyttårshelsing til Leikanger Røde Kors sine medlemer

Kjære medlem i Leikanger Røde Kors! Takk for innsatsen i 2022!

Les meir »

Fruktbare dagar

I anledning Fruktbare dagar har Leikanger Røde Kors hatt stand utanfor Saften. I år som i fjor stilte vi ut noko av utstyret vårt med blant anna snøscooter og ATV – til stor stas for ungane som prøvesat på dei.

Les meir »

AVLYST/UTSETT - Sommarmoro 2022

Grunna låg påmelding er aktivitetsdagen dessverre avlyst/utsett.

Les meir »

Dør til dør aksjon på Leikanger

I veke 30, 25. - 29. juli, vil representantar for Røde Kors ha ein Dør til Dør aksjon på Leikanger.

Les meir »

Omsorg er så mangt - også is på hjul!

Leikanger Røde Kors Omsorg sin sykkelgjeng har lenge vore i full aktivitet. Både med syklar og med el-rullestolar.

Les meir »

Aktivitetsdag med ungdomsskulen

4. mars bidrog vi under skidag for elevane ved Leikanger ungdomsskule. Vårt bidrag er del av partnarskapsavtalen som vi har med skulen, der vi i løpet av skuleåret er med på ulike aktivitetar.

Les meir »

Støtte til kjøp av redningsutstyr

Takka vere økonomisk støtte frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane på kr. 60.000 har vi no fått kjøpt inn redningsutstyr for mannskap til bruk ved redningsaksjonar.

Les meir »

Nytt tilskot til beredskapen

Endeleg kom skåphengaren som vi har ønska oss så lenge!

Les meir »

13-åringane lærde å berga liv. – Me vil vera budde på å yta hjelp

Anniken Sofie og Celine, båe 13, veit at dei har noko å fara med om det brått står om livet. Dei har lært hjarte- og lungeredning i sommar og kan, om det må handlast snøgt, medverka til å berga liv.

Les meir »

Leikanger Røde Kors er aktiv i gjennomføringa av vaksinearbeidet!

Sogndal kommune har engasjert Leikanger Røde Kors til å delta i vaksinearbeidet.

Les meir »
Vis alle artiklar frå Hjelpekorps

Vis alle artiklar frå Omsorg