Aktivitetar framover

Dato Aktivitet Gruppe
23.11.2019 Sanitetsvakt Leikangerfesten Hjelpekorps
27.11.2019 Områdemøte i Leikanger Hjelpekorps
29.11.2019 Kurs Kvalifisert førstehjelp i Luster Hjelpekorps
30.11.2019 Kurs Kvalifisert førstehjelp i Luster Hjelpekorps
01.12.2019 Kurs Kvalifisert førstehjelp i Luster Hjelpekorps
05.12.2019 Kurs Kvalifisert samband med Nødnett i Leikanger Hjelpekorps
Vis alle aktivitetar

Kurs for nye medlemmar i Hjelpekorpset

Vi arrangerte i dag kurs for nye medlemmar i Hjelpekorpset. Innhaldet denne dagen var kurset Dette er Røde Kors Hjelpekorps og DHLR-grunnkurs.

Les meir »

Kvalifisert søk og redning

I dag var vi i Luster i anledning Kvalifisert søk og redning. Vi har delteke med kursdeltakarar, veiledar og mannskap i KO.

Les meir »

Leikangerprisen til Hjelpekorpset

Hjelpekorpset vart i helga tildelt Leikangerprisen for iherdig innsats til beste for Leikangersamfunnet i mange år.

Les meir »

Stand på Fruktbare dagar

Vi stilte ut både snøscooter og ATV med meir. I tillegg fekk dei som kom innom standen prøve seg på hjarte- og lungeredning med tilbakemelding.

Les meir »

Forebyggande seilas på Leikanger i dag

Forebyggande seilas arrangert av Redningsselskapet på Leikanger i dag, der elevar frå 5. – 7. klasse, ca. 100 skuleelevar, var invitert for å lære om tryggleik. Røde Kors stilte opp i lag med politi, brannvesen og ambulanse.

Les meir »

DHLR-instruktørar

I helga har vi vore på kurs i Aurland, og no har Hjelpekorpset i Leikanger to nye godkjente DHLR-instruktørar.

Les meir »

Redningsaksjon

Hjelpekorpset vart i dag utkalla av AMK til redningsaksjon, då ein person hadde skada seg oppe i skibakken på Kleppa. Vi stilte med mannskap på seks, og bar den skada personen ned til bilvegen der ambulansen tok over.

Les meir »

Hjelpekorpset stiller med mannskap i stort søk

Røde Kors Hjelpekorps, Redningsselskapet, Brannvesenet og Politiet skal ha eit stort søk der mannskap frå Leikanger stiller.

Les meir »

Økonomisk bidrag til leiteaksjonen

Leikanger Røde Kors ynskjer å bidra økonomisk til leiteaksjonen etter Bjørn Ove Steig, og har difor gitt eit bidrag på kr. 5.000,- som skal gå til drivstoff og mat til dei frivillige som deltek i søket.

Les meir »

Pengegåve

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av hjartestartar, førstehjelpsekkar og vakuumspjelkesett.

Les meir »

Redningsaksjon

Hjelpekorpset utkalla på redningsaksjon til skada person ved Reiseta framom Flya.

Les meir »

Flott tur til Villmarka

Omsorg hadde ein flott tur til Villmarka idag med bebuarane på sjukeheimen og andre som ville vera med oss.

Les meir »

Leikanger Røde Kors tilbyr sykkeltur rundt i bygda

Sykkeltur er eit tilbod for alle, både dei på sjukeheimen og dei som bur heime.

Les meir »

Partnarskapsavtale med Leikanger ungdomsskule

Hjelpekorpset signerte i dag partnarskapsavtale med Leikanger ungdomsskule. Røde Kors vert involvert i opplæring av førstehjelp, søk og redning, beredskap ved aktivitetar og utlån av utstyr. Vi vil også ta med elevane på ulike aktivitetar slik at dei kan få eit innblikk i vårt arbeid.

Les meir »

Leikanger Røde Kors rustar opp nye lokale

Heile Leikanger Røde Kors er i sving med å klargjere dei nye lokala på Hanehaug.

Les meir »

Omsorg sine sangsamlingar annakvar tysdag er veldig populær

Omsorg sine tysdagssamlingar med Odd Njøs og Jon Lunde samlar alltid mange til ein kjekk sangtime.

Les meir »

Hanehaug treng ei fullstendig ansiktløfting

Leikanger Røde Kors får nye lokale i kommunen sitt lagerbygg på Hanehaug. No har dei oppmoda kommunen om å ruste opp fasaden på det gamle bygget.

Les meir »

Kjeringi Open

Kjeringi Open gjennomført i år også! Lite snø ga oss ein del utfordringar denne gongen, spesielt med tanke på all naudsynt transport både i forkant av arrangementet og i dag.

Les meir »
Vis alle artiklar frå Hjelpekorps

Vis alle artiklar frå Omsorg