Aktivitetar framover for Hjelpekorpset

Dato Aktivitet Gruppe
28.03.2020 USIKKER - Årsmøte Røde Kors Sogn og Fjordane i Sogndal Alle
29.03.2020 USIKKER - Årsmøte Røde Kors Sogn og Fjordane i Sogndal Alle
04.04.2020 Sognefjordrennet Hjelpekorps
18.04.2020 AVLYST - Kjeringi open Hjelpekorps
Vis alle aktivitetar

Årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars er utsett

Grunna coronaviruset, no definert av WHO som pandemi, er årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars utsett.

Les meir »

Aktivitetsdag med ungdomsskulen

Hjelpekorpset arrangerte i dag aktivitetsdag saman med Leikanger ungdomsskule.

Les meir »

Øving vinterredning

I kveld hadde vi øving. Her trena vi på ulike scenario med skada person på ski. Vi hadde fokus på ulike skadar som kan oppstå, samt hypotermi. Dette er svært viktig å øve på!

Les meir »

Kurs i Kvalifisert samband med Nødnett

Vi arrangerte denne veka kurs i Kvalifisert samband med Nødnett på Leikanger.

Les meir »

Nye kvalifiserte førstehjelparar

I helga har hjelpekorpset i Leikanger utdanna fem nye kvalifiserte førstehjelparar.

Les meir »

Områdemøte på Leikanger

Områdemøte med 20 deltakere frå Leikanger, Luster, Hafslo, Sogndal, Vik og Aurland Hjelpekorps.

Les meir »

Sanitetsvakt under Leikangerfesten

Mannskap frå Hjelpekorpset hadde sanitetsvakt under Leikangerfesten i helga.

Les meir »

Kurs for nye medlemmar i Hjelpekorpset

Vi arrangerte i dag kurs for nye medlemmar i Hjelpekorpset. Innhaldet denne dagen var kurset Dette er Røde Kors Hjelpekorps og DHLR-grunnkurs.

Les meir »

Kvalifisert søk og redning

I dag var vi i Luster i anledning Kvalifisert søk og redning. Vi har delteke med kursdeltakarar, veiledar og mannskap i KO.

Les meir »

Leikangerprisen til Hjelpekorpset

Hjelpekorpset vart i helga tildelt Leikangerprisen for iherdig innsats til beste for Leikangersamfunnet i mange år.

Les meir »

Stand på Fruktbare dagar

Vi stilte ut både snøscooter og ATV med meir. I tillegg fekk dei som kom innom standen prøve seg på hjarte- og lungeredning med tilbakemelding.

Les meir »

Forebyggande seilas på Leikanger i dag

Forebyggande seilas arrangert av Redningsselskapet på Leikanger i dag, der elevar frå 5. – 7. klasse, ca. 100 skuleelevar, var invitert for å lære om tryggleik. Røde Kors stilte opp i lag med politi, brannvesen og ambulanse.

Les meir »

DHLR-instruktørar

I helga har vi vore på kurs i Aurland, og no har Hjelpekorpset i Leikanger to nye godkjente DHLR-instruktørar.

Les meir »

Redningsaksjon

Hjelpekorpset vart i dag utkalla av AMK til redningsaksjon, då ein person hadde skada seg oppe i skibakken på Kleppa. Vi stilte med mannskap på seks, og bar den skada personen ned til bilvegen der ambulansen tok over.

Les meir »

Hjelpekorpset stiller med mannskap i stort søk

Røde Kors Hjelpekorps, Redningsselskapet, Brannvesenet og Politiet skal ha eit stort søk der mannskap frå Leikanger stiller.

Les meir »

Økonomisk bidrag til leiteaksjonen

Leikanger Røde Kors ynskjer å bidra økonomisk til leiteaksjonen etter Bjørn Ove Steig, og har difor gitt eit bidrag på kr. 5.000,- som skal gå til drivstoff og mat til dei frivillige som deltek i søket.

Les meir »

Pengegåve

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av hjartestartar, førstehjelpsekkar og vakuumspjelkesett.

Les meir »

Redningsaksjon

Hjelpekorpset utkalla på redningsaksjon til skada person ved Reiseta framom Flya.

Les meir »

Partnarskapsavtale med Leikanger ungdomsskule

Hjelpekorpset signerte i dag partnarskapsavtale med Leikanger ungdomsskule. Røde Kors vert involvert i opplæring av førstehjelp, søk og redning, beredskap ved aktivitetar og utlån av utstyr. Vi vil også ta med elevane på ulike aktivitetar slik at dei kan få eit innblikk i vårt arbeid.

Les meir »

Leikanger Røde Kors rustar opp nye lokale

Heile Leikanger Røde Kors er i sving med å klargjere dei nye lokala på Hanehaug.

Les meir »

Hanehaug treng ei fullstendig ansiktløfting

Leikanger Røde Kors får nye lokale i kommunen sitt lagerbygg på Hanehaug. No har dei oppmoda kommunen om å ruste opp fasaden på det gamle bygget.

Les meir »

Kjeringi Open

Kjeringi Open gjennomført i år også! Lite snø ga oss ein del utfordringar denne gongen, spesielt med tanke på all naudsynt transport både i forkant av arrangementet og i dag.

Les meir »

Redningsaksjon

Vi vart i går kveld utkalla av AMK til redningsaksjon, då ei kvinne var skårfast i Seljeskredfjellet her i Leikanger med skada fot. Hjelpekorpset hadde beredskap på Fjærlandsete og rykte ut med tre mannskap og to snøscooterar.

Les meir »

Påskeberedskap

I dag har vi vore i beredskap oppi fjellet. Sein påske og lite snø er nok årsaka til lite folk på ski i år. Det har difor vore ein roleg dag der vi har kost oss med grilling av pølser i sola.

Les meir »

Leigekøyring

Leigekøyring for Leikanger kommune i dag. Det skal byggjast terrasse på dagsturhytta og då er det godt å få transportert materialen opp før snøen reiser!

Les meir »

NM i Fjelltelemark

Hjelpekorpset samla etter NM i Fjelltelemark i Leikangerfjella i dag. Stor innsats frå alle for at dette vart eit vellukka arrangement. Rett og slett ein superflott dag!

Les meir »

Øving søk og redning

I dag øvde vi på søk og redning i bratt terrreng, i tillegg til samband.

Les meir »

Distriktsårsmøte

Leikanger Røde Kors er denne helga godt representert på distriktsårsmøte på Skei.

Les meir »

Skidag med ungdomsskulen

Hjelpekorpset var i dag til stades då Leikanger ungdomsskule hadde skidag. Dette for å sikre beredskap dersom skade og transport til samlingsstad for dei som av ulike grunnar ikkje kunne ta seg fram til fots eller med ski.

Les meir »

Kjentmannskøyring i Breheimen

Mannskap frå Leikanger var i dag med på kjentmannskøyring frå Turtagrø til Nørdstedalseter med hjelpekorpsa i Luster, Hafslo og Sogndal, i tillegg til Politiet.

Les meir »

Skredøving

Skredøving i Hodlekve i dag. Deltakarar frå Sogndal, Leikanger, Hafslo, Luster Hjelpekorps, Luster Sogn skredgruppe, Norske redningshundar, Politi, Luftambulanse og CHC redningshelikopter.

Les meir »

Futsalturnering

Hjelpekorpset stilte som sanitetsvakt på Futsalturnering i Saften på søndag

Les meir »

Fruktbare dagar

Ungane storkosa seg når dei fekk prøvesitje på ATV og snøscooter

Les meir »

Forebyggende seilas

Leikanger Røde Kors Hjelpekorps hadde i dag stand i lag med Redningsselskapet, Sogn Brann og Redning, politi og ambulanse

Les meir »

Pengegåve

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av uniformer for nye hjelpekorpsarar!

Les meir »

Sanitetsvakt på Syril stadion

Vi hadde i dag sanitetsvakt på Syril stadion

Les meir »

Gåve sikrar ATV til hjelpekorps

No kan Leikanger hjelpekorps koma seg raskare og enklare fram når nokon treng hjelp.

Les meir »

Kurs Kvalifisert søk og redning

Mannskap frå Røde Kors Leikanger Hjelpekorps var denne helga på kurs i Kvalifisert søk og redning på Nesholmen.

Les meir »

Kjeringi Open

Hjelpekorpset er som vanleg på plass under Kjeringi Open og syter for at alle kjem seg ned frå Kjeringafjellet 1314 moh.

Les meir »

Aksjon ved Kalbakk

Hjelpekorpset fekk i dag melding om ein skada person ved Kalbakk. Vi rykka ut med to snøscooterar og fekk frakta den skada ned til Kleppa der turen gjekk vidare til lege.

Les meir »

Vinterøving

Leikanger var i helga med på vinterøving i lag med Sogndal

Les meir »