Post- og besøksadresse

Leikanger Røde Kors
Hanahaug 27
6863 Leikanger

E-post

post@rkleikanger.no

Kontonummer

3705.18.08143

Organisasjonsnummer

993 755 117


Lokalforeining

Leiar: Knut Henning Grepstad

Telefon: 958 00 153

E-post: khgrepstad@gmail.com

Hjelpekorps

Leiar: John Petter Svedal

Telefon: 952 44 830

E-post: hjelpekorps@rkleikanger.no

Facebook: https://facebook.com/RKLeikanger

Omsorg

Leiar: Kirsten Jorunn Handeland

Telefon: 905 01 614

E-post: omsorg@rkleikanger.no