Styre og andre verv

Styre

Leiar

Nestleiar

Medlem

Medlem

Medlem

Valnemd

Medlem

Medlem

Rekneskap og revisor

Revisor 1

Revisor 2