Aktivitetar framover for Omsorg

Dato Aktivitet Stad Gruppe Detaljar
05.10.2019 Stand Fruktbare dagar Leikanger Alle 3.-6. oktober
Vis alle aktivitetar

Hjelpekorpset stiller med mannskap i stort søk

Røde Kors Hjelpekorps, Redningsselskapet, Brannvesenet og Politiet skal ha eit stort søk der mannskap frå Leikanger stiller.

Les meir »

Økonomisk bidrag til leiteaksjonen

Leikanger Røde Kors ynskjer å bidra økonomisk til leiteaksjonen etter Bjørn Ove Steig, og har difor gitt eit bidrag på kr. 5.000,- som skal gå til drivstoff og mat til dei frivillige som deltek i søket.

Les meir »

Flott tur til Villmarka

Omsorg hadde ein flott tur til Villmarka idag med bebuarane på sjukeheimen og andre som ville vera med oss.

Les meir »

Leikanger Røde Kors tilbyr sykkeltur rundt i bygda

Sykkeltur er eit tilbod for alle, både dei på sjukeheimen og dei som bur heime.

Les meir »

Leikanger Røde Kors rustar opp nye lokale

Heile Leikanger Røde Kors er i sving med å klargjere dei nye lokala på Hanehaug.

Les meir »

Omsorg sine sangsamlingar annakvar tysdag er veldig populær

Omsorg sine tysdagssamlingar med Odd Njøs og Jon Lunde samlar alltid mange til ein kjekk sangtime.

Les meir »

Hanehaug treng ei fullstendig ansiktløfting

Leikanger Røde Kors får nye lokale i kommunen sitt lagerbygg på Hanehaug. No har dei oppmoda kommunen om å ruste opp fasaden på det gamle bygget.

Les meir »

Dagstur med Leikanger pensjonistlag

20. juni 2019 blir det dagstur ilag med Leikanger pensjonistlag der vi blant anna vitjar vikinglandsbyen i Gudvangen.

Les meir »

Distriktsårsmøte

Leikanger Røde Kors er denne helga godt representert på distriktsårsmøte på Skei.

Les meir »

Ny nettstad

Vi har no nyleg fått ny nettstad. Alt innhald er ikkje på plass enda men dette kjem snart.

Les meir »

Fruktbare dagar

Omsorg var til stades på Fruktbare dagar og stilte med kaffi og kaker

Les meir »