Distriktsårsmøte

Distriktsårsmøte på Skei

Leikanger Røde Kors er denne helga godt representert på distriktsårsmøte på Skei.


30.03.2019 John Petter SvedalLeikanger Røde Kors er her representert med lokalforeininga, hjelpekorpset og omsorg, saman med distriktsleiar Synnøve Sande. Med seks representantar har Leikanger Røde Kors aldri tidlegare vore så godt representert på eit distriktsårsmøte. Hovudtema på møte er hovudarbeidsoppgåver framover, framtidig organisering av distriktet og opplæring og kursing.