Julelunch på Leikanger sjukeheim

Styrar Hanne Hoff takka Røde Kors Omsorg sine frivillige for innsatsen med orda frå kortet som biltet viser.

Flott julelunch på Leikanger sjukeheim for omsorg og andre frivillige som stiller opp på sjukeheimen for å gjera ein innsats for bebuarane gjennom året.


18.12.2019 Kirsten Jorunn HandelandOnsdag 18. desember var vi invitert, saman med andre frivillige og personalet, til julelunch på sjukeheimen på Leikanger. Vi stilte mannsterke opp med ca. 40 stk til eit bugnade julebord som kjøkkenet hadde stelt i stand. Nydeleg mat og kjekt bordsete. Styrar Hanne Hoff takka alle frivillige med gode ord, og Røde Kors Omsorg med desse orda: «Kjære alle dere i Røde Kors Omsorg. Så er jula 2019 her, og vi ser tilbake på et år fylt med aktivitet og engasjement fra dere. Dere kommer med et smil om munnen og bidrar til at hver og en får en innholdsrik dag. Den jobben dere legger ned betyr veldig mye for de eldre i Leikanger. Vi som jobber i pleie og omsorg er imponert over hva dere får til, vi setter veldig stor pris på dere! Tusen, tusen takk også for pengegaver, El-sykler og rullestoler som er bestilt. I år har vi brukt en del av pengene på nye planter ute og blomster på torget + service. Vi har også kjøpt nye juletrær til avdelingene. Nå ønsker vi dere alle en god og velfortjent jul og et riktig godt nytt år. Varme hilsninger fra alle oss i pleie og omsorg, Leikanger.» Leiaren i Leikanger Røde Kors, Knut Henning Grepstad, kommenter slik: "Takk til alle i Pleie og omsorg i Leikanger kommune v/ styrar Hanne Hoff for gode ord og inspirerande ord til alle i Omsorg i Røde Kors Leikanger. Røde Kors Leikanger er glade for at vi kan gjere ein positiv innsats, vere til støtte og medverke til ein trivelegare kvardag for bebuarar og tilsette på sjukeheimen og for folk som bur heime. Vi ønskjer å halde fram med arbeidet vårt og inviterer alle som kan og vil velkomne til å verte medlemer. Vi treng alle hender og kan love deltaking i eit meiningsfullt arbeid der vi møter takksemd og glede."