Leikanger Røde Kors er aktiv i gjennomføringa av vaksinearbeidet!

Her er Hjelpekorpset og Omsorg klar for neste som skal få sitt etterlengta stikk. Foto: Leikanger Røde Kors

Sogndal kommune har engasjert Leikanger Røde Kors til å delta i vaksinearbeidet.


06.04.2021 John Petter SvedalPå Leikanger Sjukeheim er Røde Kors «vertar» for dei som skal vaksinerast. Vi tek mot folk, syter for sprit og munnbind, tilviser venteplass og ordnar med at stolar er reine og klare for neste person, etter bruk. Her er Hjelpekorpset og Omsorg klar for neste som skal få sitt etterlengta stikk.