Årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars er utsett

Foto: CDC, Alissa Eckert

Grunna coronaviruset, no definert av WHO som pandemi, er årsmøte i Leikanger Røde Kors 12. mars utsett.


11.03.2020 John Petter SvedalNorges Røde Kors har vedteke at ei rekkje større møte rundt om i landet skal utsetjast eller avlysast. Styret vil vurdere om det er mogeleg å avvikle årsmøtet elektronisk, og vil eventuelt kome attende til det.