Aktivitetar

Dato Aktivitet Gruppe
25.03.2019 Styremøte Lokalforeining
27.03.2019 Info og gjennomgang rundt resertifisering Hjelpekorps
29.03.2019 Områdemøte Hjelpekorps
30.03.2019 Årsmøte Røde Kors Sogn og Fjordane Alle
02.04.2019 Resertifisering til hjelpekorpsprøven Hjelpekorps
03.04.2019 Medlemskveld - Øving redning i bratt terreng, sambandstesting og søk, Kleppa - Kjeringi Hjelpekorps
06.04.2019 Sognefjordrennet - NM Hjelpekorps
10.04.2019 Medlemskveld Hjelpekorps
27.04.2019 Kjeringi Open Hjelpekorps
20.06.2019 Dagstur med Leikanger pensjonistlag Omsorg
29.08.2019 Forebyggende Seilas med Redningsselskapet. Politi, Ambulanse, Brannvesen og Røde Kors er representert denne dagen. Hjelpekorps
02.10.2019 Fellessamling for Leikanger, Luster, Sogndal på Sognefjord hotell Omsorg
05.10.2019 Stand Fruktbare dagar Alle
16.10.2019 Styremøte Hjelpekorps
02.11.2019 Kurs Kvalifisert søk og redning i Luster Hjelpekorps
04.11.2019 DHLR-kurs - internt Hjelpekorps
12.11.2019 Resertifisering hjelpekorpsprøven Hjelpekorps
23.11.2019 Sanitetsvakt Leikangerfesten Hjelpekorps
27.11.2019 Områdemøte i Leikanger Hjelpekorps
29.11.2019 Kurs Kvalifisert førstehjelp i Luster Hjelpekorps
30.11.2019 Kurs Kvalifisert førstehjelp i Luster Hjelpekorps
01.12.2019 Kurs Kvalifisert førstehjelp i Luster Hjelpekorps
02.12.2019 Informasjonskveld Besøksvenn med hund kl. 18:00 i Vik Omsorg
03.12.2019 Informasjonskveld Besøksvenn med hund kl. 18:00 i Leikanger Omsorg
05.12.2019 Kurs Kvalifisert samband med Nødnett i Leikanger Hjelpekorps
10.12.2019 Medlemskveld med juleavslutning Hjelpekorps
01.02.2020 Sanitetsvakt KM kvalifisering fotball i Leikangerhallen Hjelpekorps
02.02.2020 Sanitetsvakt KM kvalifisering fotball i Leikangerhallen Hjelpekorps
06.02.2020 Flytting og gjennomgang av utstyr til nye lokala og klargjering garasje Kleppa Hjelpekorps
27.02.2020 Valmøte Hjelpekorps
28.02.2020 Aktivitetsdag med 10. klasse på Leikanger ungdomsskule Hjelpekorps
12.03.2020 UTSETT - Årsmøte Røde Kors Leikanger Alle
27.03.2020 USIKKER - Årsmøte Røde Kors Sogn og Fjordane i Sogndal Alle
28.03.2020 USIKKER - Årsmøte Røde Kors Sogn og Fjordane i Sogndal Alle
28.03.2020 UTSETT - Kurs for besøkshund Omsorg
29.03.2020 UTSETT - Kurs for besøkshund Omsorg
29.03.2020 USIKKER - Årsmøte Røde Kors Sogn og Fjordane i Sogndal Alle
31.03.2020 UTSETT - Medlemsmøte Omsorg
04.04.2020 AVLYST - Sognefjordrennet Hjelpekorps
18.04.2020 AVLYST - Kjeringi open Hjelpekorps
02.05.2020 UTSETT - Kurs for besøkshund Omsorg
03.05.2020 UTSETT - Kurs for besøkshund Omsorg
24.10.2020 Røde Kors huset utleigd konformasjon Lokalforeining
31.10.2020 Røde Kors huset utleigd konformasjon Lokalforeining