Pengegåve

Frå venstre: Kjell Sverre Bergum, Thor Arne Husum, Knut Henning Walaker, Janne Humlestøl Njøs, Per Henjum, John Petter Svedal, Helge Solbakken, Kevin Andre Viken, Svein Helge Steinsåker, Ingar Husabø, Leif Arne Stadheim, Emilie Pellegrino og Ann-Kristin Husabø Frøyen.

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av hjartestartar, førstehjelpsekkar og vakuumspjelkesett.


04.07.2019 John Petter SvedalVi har kjøpt inn utstyret som vi søkte om, og som biletet syner er mannskapet godt nøgde med investeringa!