Sommarfest på barneskulen

Frå venstre: Julie Eriksen Grønahug, Solveig Tveit Eggum (lærar 4. trinn) og Rolf Sæbø.

Leikanger barneskule arrangerte sommarfest der inntekta gjekk til Leikanger Røde Kors.


09.06.2023 John Petter SvedalOnsdag arrangerte 4. klasse ved Leikanger barneskule sommarfest, der inntektene gjekk til Leikanger Røde Kors. Dette er stor stas for oss! To av våre frivillige stilte opp denne dagen, og med seg hadde dei opplæringsdokker til øving på hjarte- og lungeredning. Mange elevar ville prøve dukkene. Tusen takk til elevar og lærarar i 4.klasse ved Leikanger barneskule for at de valde oss, vi set stor pris på det!