Pengegåve

Pengegåve

Tusen takk til Sparebankstiftinga for støtte til kjøp av uniformer for nye hjelpekorpsarar!


29.06.2018 John Petter SvedalTekst frå Sparebankstiftinga: Då har vi publisert den fullstendige lista over gåver delt ut til no i år; sjå http://www.sparebankstiftinga.no/tildelte-gaver/ Drygt 16 millionar delt ut så langt - men det er fortsatt nokre millionar igjen til allmennyttige tiltak, så det er nye moglegheiter rett etter ferien... søknadsfrist 1. september. (det òg er høve til å sende inn "forenkla søknad" om gåver på inntil 10.000 kr heile året, og få svar innan 4 veker) (Bilete frå gåveutdelinga til Naturvernforbundet)