Skredøving

Skredøving

Skredøving i Hodlekve i dag. Deltakarar frå Sogndal, Leikanger, Hafslo, Luster Hjelpekorps, Luster Sogn skredgruppe, Norske redningshundar, Politi, Luftambulanse og CHC redningshelikopter.


19.01.2019 John Petter Svedal