Per Henjum utnemnt til æresmedlem

Frå venstre: John Petter Svedal (leiar Hjelpekorpset), Per Henjum og Knut Henning Grepstad (leiar Leikanger Røde Kors)

Per Henjum vart på årsmøtet i kveld utnemnt til æresmedlem. Gjennom 53 år har han stilt opp og vore ein stor ressurs for Røde Kors Leikanger.


14.07.2020 John Petter SvedalVi er takksame for innsatsen til Per, og håpar han vil vere med oss i mange år framover!