Sanitetsvakt på Syril stadion

Vi hadde i dag sanitetsvakt på Syril stadion

Vi hadde i dag sanitetsvakt på Syril stadion


11.06.2018 John Petter SvedalVi stite i to grupper der Svein Helge og Roger tok første skiftet og vart avløyst av Leif Arne og John Petter. Ingen alvorlege skadar og det aller meste løyste seg med litt plaster og trøystande ord.