Årsmøte i Leikanger Røde Kors

Det blir årsmøte 16. mars kl. 19:00 på Leikanger Fjord Hotel, med middag kl. 18:00 (krev påmelding).


22.02.2022 John Petter SvedalSogndal kommune er svært takksame for innsatsen Leikanger Røde Kors har gjort i samband med koronavaksinering, influensavaksine og alt anna vi bidreg med på sjukeheimen, i ungdomsmiljøet og elles ved ulike høve der hjelpekorpset og omsorg stiller opp. For å syne denne takksemda vil kommunen spandera middag på oss på Leikanger Fjord Hotel før årsmøtet den 16.mars. Middagen blir kl. 18. Dette set vi stor pris på. Til middagen på hotellet treng vi påmelding innan 9. mars. Ring eller send SMS til ein av desse: - Gerd Kirsten Henjesand: 90557736 - Kirsten Jorunn Handeland: 90501614 - Rune Lundheim: 97140988