Om Røde Kors Leikanger

Røde Kors Leikanger består av to grupper - Hjelpekorps og Omsorg. Desse gruppene er underlagt ei lokalforeining som består av leiar i Røde Kors Leikanger og representantar frå dei to gruppene.